Våra certifikat

Stora evenemang

2012 registrerade Metcera sig som ett innovativt högteknologiskt företag.

2014 förvärvade patentcertifikaten för bruksmodeller

2015 erhöll ISO 14001-certifikat av TUV.

2016 erhöll patentcertifikaten för uppfinning

2018 erhöll ISO9001 kvalitetsledningssystem certifikat

ewqew

Våra certifikat

ghr
htrh
ewqe