Tekniska tips: Svarvning

Felsökning Svarvning

Analys av felmekanismer och korrigerande åtgärder

  Problem

Kantslitageproblem orsakar dålig ytjämnhet

Korrigerande åtgärder

Minska hastigheten Vc
Använd mer slitstyrka
Applicera belagd kvalitet

  Problem

Flisningsproblem: orsakar dålig ytjämnhet och problem med kantslitage

Korrigerande åtgärder

Använd starkare betyg
Överväg kantförberedelse
Öka ledningsvinkeln
Minska matningen i början av snittet

  Problem

Värmedeformation: orsakar dålig ytjämnhet och trasig skäregg

Korrigerande åtgärder

Använd mer kylvätska
Minska hastigheten
Minska skärdjupet

  Problem

Skärdjup skåra

Korrigerande åtgärder

Byt ledningsvinkel
Överväg kantförberedelse
Byt till cermetkvalitet